การประชุมออนไลน์ระหว่างเอกอัครราชทูตไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน

          เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้พบหารือออนไลน์กับนาง Ann Linde รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน โดยมีหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี รองอธิบดีกรมพิธีการทูต และเจ้าหน้าที่โต๊ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฝ่ายสวีเดน และเจ้าหน้าที่สถานทูตเข้าร่วมด้วย โดยได้หารือกันถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน ความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความเสมอภาคทางเพศ เป็นต้น