การพบปะชุมชนคนไทยในลัตเวีย

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกับชุมชนคนไทยในลัตเวีย เพื่อทำความรู้จัก และสอบถามทุกข์สุข สภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนตอบคำถามด้านกงสุลและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองคนไทยและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในลัตเวียสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยในลัตเวียที่สละเวลามาพบปะพูดคุยกันนะคะ

          สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพยายามเดินทางมาเยี่ยมบ่อยๆ และจะดำเนินการต่อในเรื่องที่เสนอแนะมา โดยเฉพาะเรื่องการจัดการสอนภาษาลัตเวียและการให้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายลัตเวียกับชุมชนไทย รวมทั้งจะทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลัตเวียในด้านต่างๆ แล้วพบกันใหม่ค่ะ