การพบปะพูดคุยกับประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รัฐสภาสวีเดน

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Aron Emilsson ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รัฐสภาสวีเดน

          ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – สวีเดนที่มีมาอย่างยาวนานบนพื้นฐานของมิตรภาพในระดับราชวงศ์และประชาชน ภารกิจของสถานทูตในการคุ้มครองคนไทยประมาณ 60,000 – 80,000 คนในสวีเดน โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานธุรกิจนวดไทยและการดูแลแรงงานเก็บผลไม้ป่าไทย การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง และการค้าการลงทุนระหว่างกัน บทบาทของสวีเดนในฐานะประธานคณะมนตรียุโรปในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมและความยั่งยืน รวมถึงผลการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนกันในระดับรัฐสภาต่อไป