การพบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Tobias Billström รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดนมีความใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนาน บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในระดับราชวงศ์และประชาชน

           ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – สวีเดนทั้งในด้านความมั่นคง การค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ผลการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และบทบาทของสวีเดนในฐานะประธานคณะมนตรียุโรปในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสวีเดนกับอาเซียนด้วย