การพบปะพูดคุยกับหอการค้าและอุตสาหกรรมลัตเวีย

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้พบหารือกับ Ms Katrīna Zariņa, Director of Department of Foreign Affairs and Member of Board หอการค้าและอุตสาหกรรมลัตเวีย (Latvian Chamber of Commerce and Industry: LCCI) ที่สำนักงาน LCCI เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ระหว่างไทย-ลัตเวีย ในโอกาสเยือนลัตเวียเพื่อยื่นพระราชสาส์นต่อประธานาธิบดีลัตเวีย

          ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงโอกาสและศักยภาพในการเชื่อมโยงตลาดการค้าการลงทุนระหว่างไทย-ลัตเวีย ผ่านความร่วมมือระหว่าง LCCI กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของไทย โดยการจัดกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจ และผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคเอกชนสองฝ่ายเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-อียู ซึ่ง LCCI จะประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการเจรจาเพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-ลัตเวีย และไทย-อียู ต่อไป

Processed with VSCO with a5 preset
Processed with VSCO with a5 preset
Processed with VSCO with a5 preset