การพบปะพูดคุยระหว่าง เอกอัครราชทูตไทย และอดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เลี้ยงอาหารกลางวันเป็นเกียรติแก่นาง Frances Broman อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ (กสม.) ไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม

          การจัดตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในกรุงสตอกโฮล์มมีประวัติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งนาย Axel Johnson เป็น กสม. ไทยคนแรกประจำสวีเดนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1883 จากนั้นผู้สืบเชื้อสายตระกูล Axel Johnson ได้สืบทอดการดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำสวีเดนมาจนถึงกว่า 4 ชั่วอายุคน จนถึงปี 2563 เป็นเวลา 136 ปี ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสวีเดนได้ทำการทบทวนเรื่องการมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศต่างๆ ที่มีทั้งสถานทูตและสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในกรุงสตอกโฮล์ม และขอให้ปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เพื่อมิให้เป็นการทับซ้อน ซึ่งทางการไทยได้ดำเนินการปิด กสม. ไปเมื่อกลางปี 2563 โดยมีนาง Viveca Ax:son เป็นกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ มาตั้งแต่ปี 2545 และนาง Frances Broman พี่สาวเป็นกงสุลกิตติมศักดิ์มาตั้งแต่ปี 2532 ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการเปิดทำการสถานเอกอัครราชทูต ​ณ กรุงสตอกโฮล์มเมื่อปี 2506 สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ก็มิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการกงสุล แต่เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างไทยและสวีเดน ซึ่งแม้ไทยจะปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์แล้ว ทั้งสองท่านและครอบครัว Axelson ก็ยังคงถือเป็นมิตรที่ดีของไทย