การพบปะหารือกับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิขาการที่ทำงานและมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมของไทย นำโดย รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในระหว่างการเยือนสวีเดน ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับสวีเดนในด้านต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการส่งเสริมนวัตกรรมของไทยกับสวีเดน

          ในการเยือนของคณะครั้งนี้ สถานทูตร่วมกับ Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) ที่สถานทูตไทยในประเทศนอร์ดิกริเริ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศนอร์ดิก ได้ช่วยประสานให้คณะเข้าพบและดูงานหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ Vinnova หน่วยงานรัฐดูแลส่งเสริมงานนวัตกรรมและการวิจัยของสวีเดน Ignite Sweden หน่วยงานของรัฐทำหน้าที่เชื่อมโยง startup กับบริษัทและนักลงทุนเข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน startup และการค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่บริษัทต่างๆ Epicenter เอกชนที่ให้บริการพื้นที่แก่ startup ในการตั้งสำนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของ startup และการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมแก่ startup โดยที่ผ่านมามีความร่วมมือกับหน่วยงานของเกาหลีและสิงคโปร์แล้ว Royal Seaport ต้นแบบเมืองยั่งยืนของสวีเดน และ Hyper Island โรงเรียนฝึกอบรมวิชาชีพ ที่ไม่มีอาจารย์ของโรงเรียนเอง แต่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่างๆ มาฝึกอบรมแก่นักเรียน เพื่อป้อนบุคลากรแก่ภาคเอกชนที่ต้องการได้อย่างตรงจุด ซึ่งคณะได้ประโยชน์จากการพบหน่วยงานเหล่านี้อย่างมาก ทั้งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมความร่วมมือต่อไปในอนาคต