การพบปะหารือกับทีมตำรวจคณะทูต

          เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2566 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้พบหารือกับทีมตำรวจคณะทูต (Diplomatic Police) ได้แก่ นาย Anders Bjargård, Head of Embassy Protection และนาย Roger Ekenstedt, Head of Embassy Protection และนาย Max Lenormand, Detective Inspector, Swedish Police Authority โดยได้สนทนาถึงความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างตำรวจไทย-สวีเดน การคุ้มครองความปลอดภัยของคนไทยในสวีเดน รวมทั้งประเด็นความมั่นคงในสวีเดนในภาพรวม โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม

          เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณทีมตำรวจที่ได้ให้ความร่วมมือกับสถานทูตด้วยดียิ่งตลอดมา