การพบปะหารือกับอดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองโกเธนเบิร์ก

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวณัฐรีกร เสฏฐสุภัค ผอ. สำนักงาน BOI สตอกโฮล์ม และนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา พบหารือกับนาง Pia Orrgren กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองโกเธนเบิร์ก พร้อมด้วยคู่สมรส และนาย Kenneth Orrgren อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองโกเธนเบิร์ก ณ ร้านสุโขทัย เมืองโกเธนเบิร์ก ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางมาราชการที่เมืองโกเธนเบิร์กกับคณะทูตประเทศอาเซียน

          ในการพบกันครั้งนี้ ได้มีการหารือในประเด็นการเพิ่มบทบาทของกงสุลกิตติมศักดิ์ในกิจกรรมดูแลและคุ้มครองคนไทยในโกเธนเบิร์กและเมืองใกล้เคียง กิจกรรมการให้ความรู้ด้านกฎหมาย การทำความรู้จักกับนักเรียนนักศึกษาไทย การทำงานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยร่วมกับองค์กรหรือชุมชนไทยในพื้นที่ รวมไปถึงการเป็นผู้ประสานงานกับรัฐและเอกชนในพื้นที่แก่สถานทูต และการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลทางธุรกิจในพื้นที่ร่วมกับสถานทูต เป็นต้น

          คุณ​ Kenneth คุณ Pia และครอบครัวยังช่วยสนับสนุนนักเรียนและโรงเรียนชาวเขาในจังหวัดเชียงรายด้วย