การพบปะหารือกับคณะ National Board of Trade

          เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้พบหารือกับนาย Anders Ahnlid, Director-General of National Board of Trade ของสวีเดน และนาย Erik Merkus, economic analysis, Unit for Sustainability and Development Cooperation ที่สำนักงาน National Board of Trade โดยมีนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา เข้าร่วม

          ในการหารือได้มีการหยิบยกประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างไทยกับสวีเดน รวมถึงกลุ่มประเทศอียู อาทิ ประเด็นการทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อียู การส่งเสริมโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยมายังสวีเดน โดย National Board of Trade มีศูนย์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งออกสินค้าไทยมายังสวีเดนและประเทศในอียูในชื่อ Open Trade Gate Sweden (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kommerskollegium.se/en/open-trade-gate/)