การพบปะหารือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอแสดงความยินดีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับอันดับที่ ๑๖ ของโลกของมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานสนับสนุน SDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากจำนวนมหาวิทยาลัย ๑,๔๐๖ แห่งใน ๑๐๖ ประเทศทั่วโลก ใน Times Higher Education (THE) Impact Ranking ประจำปี ๒๕๖๕ ในการประกาศการจัดอันดับล่าสุดเมื่อวานนี้ (๒๗ เมษายน ๒๕๖๕) ที่กรุงสตอกโฮล์ม

นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษาได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดีด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล รศ. ดร. พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิจัย และ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพองค์กร และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ที่ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตฯ ที่สถานเอกอัครราชทูตวานนี้ รวมทั้งได้มีโอกาสหารือกับคณะผู้บริหารจุฬาฯ ผ่านระบบออนไลน์จากประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันถึงการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน Thailand and the Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยในสวีเดน ฟินแลนด์ เดนมาร์ก และนอร์เวย์ ร่วมกันจัดตั้งขึ้น และการที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนอร์ดิกตลอดจนในนานาประเทศจะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ CU innovation Hub หรือศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทซียูเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 

อนึ่ง จุฬาฯ ได้จัดตั้ง School of Integrated Innovation ขณะนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่ โดยมีทุนการศึกษาให้ด้วย ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://www.chula.ac.th/…/school-of-integrated-innovation/