การพบปะหารือระหว่าง เอกอัครราชทูตกับผู้ตรวจการด้านเด็กของสวีเดน

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้พบหารือกับนาง Elisabeth Dahlin ผู้ตรวจการด้านเด็กของสวีเดน (Ombdusman for Children) โดยได้หารือกันในหลากหลายประเด็น รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองดูแลเด็กไทยที่ติดตามพ่อหรือแม่คนไทยมาสวีเดน เด็กที่ต้องถูกส่งไปอยู่กับครอบครัวสงเคราะห์ (foster family) เพราะพ่อ/แม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือพ่อ/แม่เสียชีวิตไป เด็กไทยที่พ่อแม่ชาวสวีเดนรับมาเป็นบุตรบุญธรรม เป็นต้น