การส่งเสริมความร่วมมือที่รอบด้าน

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “The Cullinan: The Making of the Digital Board Batch 2” จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งคณะประกอบด้วยผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนจากหลากหลายองค์กรของไทย นำโดยนายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

          ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยและสวีเดนกับคณะ เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เป็นข้อมูลผลักดันความร่วมมือร่วมกับฝ่ายสวีเดนต่อไป

          ในโอกาสที่คณะผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนเยือนสวีเดน สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ Thailand-Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง Digital Transformation for Sustainability in Sweden เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสวีเดน ได้แก่ Vinnova, Business Sweden, นักศึกษาจาก ม. KTH และบริษัท R-evolution (บริษัทด้านการลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวในเครือบริษัท Hexagon) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างดิจิทัลและนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนไทย-สวีเดน