การเข้าพบระหว่างเอกอัครราชทูตไทย และ ประธานของ Norden International & Board Member of Edelstam Institute with the president of the Institute.

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงสตอกโฮล์ม นางกาญจนา ภัทรโชค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Mats Hellström, Chairman of Norden International & Board Member of Edelstam Institute และนาง Caroline Edelstam, President of the Institute โดยมีการหารือ เกี่ยวกับความร่วมมือกันเรื่องสิทธิมนุษยชน และ นวัตกรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน