การเข้าพบระหว่าง เอกอัครราชทูตไทย และนาย Robert Rydberg, State Secretary ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสวีเดน

          เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าพบนาย Robert Rydberg, State Secretary ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน โดยอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก รองอธิบดีกรมพิธีการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน และ อัครราชทูตที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต เข้าร่วมด้วย