การเข้าเยี่ยมของคณะสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

          การประชุมทีมประเทศไทย และการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green bond) ไทย-สวีเดน            เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม หรือ”ทีมประเทศไทย” ที่สถานเอกอัครราชทูต ในรูปแบบผสมทั้งที่ประชุมผ่านระบบออนไลน์และที่สถานเอกอัครราชทูต โดยมีหัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ จำนวน 8 หน่วยงานเข้าร่วม เพื่อหารือประเด็นการทำงานของแต่ละหน่วยงาน และการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันความร่วมมือไทย-สวีเดนและลัตเวีย อย่างเป็นรูปธรรม

          ในช่วงค่ำ เอกอัครราชทูตฯ พร้อมข้าราชการและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย นำโดยนายสมหมาย ภาษี ประธานกรรมการสมาคม ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้ รวมถึงตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะให้เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องดังกล่าวที่สวีเดน โดยมีศูนย์ Thailand-Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) ช่วยประสานให้คณะเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสวีเดน อาทิ Region Stockholm, ธนาคาร SEB, และ Vasakronan เป็นต้น