การเทศนาบรรยายธรรมของพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี)ที่ ABF Huset Stockholm

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มได้นิมนต์พระเดชพระคุณพระเมธีวชิโรดม ท่าน ว.วชิรเมธี และพระผู้ติดตาม 2 รูปคือท่านอาจารย์สันทัดและท่านอาจารย์อารยัน บรรยายธรรมที่ ABF Huset Stockholm โดยมีเจ้าคุณวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม แวร์มเดอ และพระคุณเจ้าจากวัดหลายวัดในย่านใกล้เคียงกรุงสตอกโฮล์มเข้าร่วม มีพี่น้องชุมชนคนไทยเข้าร่วมกันคับคั่งเต็มห้องประชุมราว 330 คน และสถานทูตได้ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ด้วย

          ในโอกาสนี้ ท่าน ว.วชิรเมธีได้ให้คาถาความว่า “ในตามีคน ในหูมีเพชร ในปากมีดอกไม้ ในใจมีรัก และในมือมีมิตรภาพ” ท่านอาจารย์สันทัดเทศน์เรื่องคนสามจำพวกที่เราเจอะเจอในชีวิตประจำวัน และท่านสันทัดเทศน์เรื่อง “ไข่เจียวไหม้” ไปตามฟังกันดูย้อนหลังได้ใน FB Live ค่ะ สนุกสนานและได้ธรรมะไปเต็มๆ ค่ะ อิ่มเอิบบุญไปตามๆ กัน

          ขออนุโมทนาบุญแด่ทุกท่านที่มาเข้าร่วม และติดตามรับฟังทาง FB และขอให้พี่น้องชุมชนไทยในสวีเดนและลัตเวีย ตลอดจนครอบครัวญาติมิตรได้รับบุญโดยถ้วนหน้ากัน