การเยี่ยมชมและทำบุญที่วัดสันตินิวาส

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นาวาอากาศเอก ธนเสฎฐ์ ธรรมอำนวยกิจ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศและผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงสตอกโฮล์ม คณะข้าราชการและครอบครัว ได้เดินทางไปวัดสันตินิวาส โดยในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ ได้รับฟังความเป็นมาและความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของวัด

สันตินิวาสจากพระครูประกาศพุทธญาณ เจ้าอาวาสวัดสันตินิวาส รวมทั้งได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกับชุมชนไทยในสวีเดน ตลอดจนถวายปัจจัยแด่เจ้าอาวาสวัดสันตินิวาสเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางพุทธศาสนาของวัดสันตินิวาส

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนไทยในสวีเดนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย