การเยี่ยมแคมป์แรงงานเก็บผลไม้ป่าจากไทยในสองเมืองทางภาคเหนือของสวีเดน และพบหารือคณะรองปลัดกระทรวงแรงงาน

          สถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางไปเยี่ยมแคมป์แรงงานเก็บผลไม้ป่าจากไทยในสองเมืองทางภาคเหนือของสวีเดน ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2566 และพบหารือคณะรองปลักกระทรวงแรงงาน วันที่ 11 กันยายน 2566

          ในวันที่ 9 กันยายน 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วย กงสุลอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ และ            นางยุทธาภรณ์ นอร์มัน เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เดินทางไปเยี่ยมแคมป์แรงงานที่เมือง Vidsel และได้พบปะหารือกับตัวแทนบริษัทเก็บผลไม้ป่าที่นำแรงงานไทยมาในปีนี้ทั้งสิ้น 658 คน และเจ้าของบริษัทรับซื้อผลไม้ป่าในสวีเดน รวมถึงแรงงานไทยที่อยู่ในแคมป์ดังกล่าว จำนวน 99 คน และพนักงานสนับสนุนจากไทย เช่น ผู้ประกอบอาหาร พนักงานขับรถ ช่างซ่อมรถ อีกจำนวน 6 คน และในวันที่ 8 กันยายน 2566 เอกอัครราชทูต ได้มอบหมายให้นายอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ ที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายกงสุล เดินทางไปเยี่ยมแคมป์แรงงานเก็บผลไม้ป่าจากไทยที่ Stensträsk เมือง Jörn เพื่อพบปะแรงงานและตัวแทนบริษัทเก็บผลไม้ป่าอีกบริษัทหนึ่งที่นำแรงงานไทยมา 266 คนรวมถึงแรงงานในแคมป์ดังกล่าว 86 คน

          ในการเยี่ยมแคมป์แรงงานครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตได้เยี่ยมชมที่พักของแรงงาน พบปะพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องแรงงานอย่างใกล้ชิด และได้รับข้อมูลด้านความเป็นอยู่ และสภาพการทำงาน จากตัวแทนบริษัทเก็บผลไม้ป่า และแรงงานที่เดินทางมาจากไทยโดยตรงที่อยู่ในทั้งสองแคมป์ ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก จ.ชัยภูมิ หนองบัวลำพู อุดรราชธานี และ ขอนแก่น โดยแรงงานเกือบทั้งหมดเคยมาเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนหลายปีต่อเนื่อง และส่วนใหญ่มีขวัญและกำลังใจที่ดี ทำให้สถานเอกอัครราชทูตได้ทราบถึงประเพณีและวิธีปฏิบัติระหว่างฝ่ายแรงงาน นายจ้าง และผู้รับซื้อผลไม้ในสวีเดน รวมถึงเงื่อนไข ข้อจำกัดในการทำงาน และข้อกังวลของพี่น้องแรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยประสานงานเพื่อดูแลช่วยเหลือแรงงานเก็บผลไม้ป่าที่มาสวีเดนต่อไป

          ในการนี้เอกอัครราชทูตฯ ได้พูดคุยหารือกับตัวแทนบริษัทไทยถึงรายละเอียดต่างๆ ในการจ้างงานของแรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดน และให้ข้อมูลการติดต่อสถานทูต พร้อมเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยที่มาเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน ทั้งยังได้กำชับให้ทางบริษัทฯ ให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานอย่างเหมาะสมด้วย

          ต่อมาในวันที่ 11 กันยายน 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง และคณะกระทรวงแรงงานที่เดินทางมาราชการในประเทศสวีเดน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและดูแลแรงงานที่มาทำงานในสวีเดน รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มแรงงานเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาล โดยเมื่อคณะกระทรวงแรงงานเสร็จสิ้นภารกิจในการเยี่ยมแรงงานในคราวนี้แล้ว สถานเอกอัครราชทูตและกระทรวงแรงงานจะประสานข้อมูลที่ได้รับจากการดำเนินในฤดูกาลนี้ เพื่อร่วมกันดูแลแรงงานไทยที่เดินทางมาสวีเดนต่อไป