การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายด้านนวัตกรรมและ Startup ระหว่างไทย-สวีเดน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมกับมูลนิธิ Karl-Adam Bonniers Stiftelse ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายด้านนวัตกรรมและ Startup ระหว่างไทย-สวีเดน โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ภาคเอกชน และ Startup จากประเทศไทยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนโยบายนวัตกรรม การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสวีเดน อาทิ Swedish Innovation Agency (Vinnova), National Innovation Council of Sweden, Business Sweden ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561