กิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมือง Norrköping และการเยี่ยมเยือนวัดสยามินทร์มังคลาราม

            เมื่อวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นำโดยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา/ หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Comfort Hotel เมือง Norrköping เพื่อให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งแบบ 5 ปีและ 10 ปี รับคำร้องสูติบัตร รับรองเอกสาร และตอบคำถามกงสุลให้กับพี่น้องคนไทยในเมือง Norrköping และเมืองใกล้เคียง โดยมีผู้มารับบริการเฉพาะหนังสือเดินทางจำนวน 52 ราย ในโอกาสนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ท่านทูตกาญจนา ภัทรโชค ได้มาร่วมพูดคุยสอบถามทุกข์สุขของพี่น้องคนไทยที่มารับบริการด้วยค่ะ

          ท่านทูตและคณะสัญจรยังได้เยือนวัดสยามินทร์มังคลารามและกราบนมัสการพระครูภาวนาวรสิทธิหรือหลวงตาหน่อย เจ้าอาวาส โดยญาติธรรมได้มีน้ำใจจัดอาหารต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นยิ่ง อาหารอร่อยมาก เพิ่มแรงกายแรงใจให้กับพวกเราทีมกงสุลสัญจรมากๆ ค่ะ

          สถานทูตขอขอบคุณพี่น้องคนไทยที่มารับบริการทุกท่านสำหรับรอยยิ้ม น้ำใจ และอาหารกับขนมเติมพลังสำหรับพวกเราทีมงาน ขอให้ทุกท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงนะคะ

          สถานทูตให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทย โดยในปีนี้ได้ไปให้บริการที่เมือง Gothenburg เมือง Sundsvall และเมือง Norrköping รวมจำนวนพี่น้องคนไทยที่มาทำหนังสือเดินทาง 401 รายค่ะ ปีหน้าสถานทูตจะไปให้บริการที่เมืองไหน ขอความกรุณาติดตามจากเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะ สถานทูตจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเพื่อให้ทุกท่านได้เตรียมตัววางแผนค่ะ

 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่