กิจกรรมดูงานที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย

          เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศลัตเวีย ถิ่นพำนัก ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดูงานในภูมิภาค Kurzeme ของลัตเวีย ที่กระทรวงการต่างประเทศลัตเวียจัดขึ้น โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ประจำลัตเวียกว่า 30 ประเทศ และคู่สมรสเข้าร่วม คณะได้เดินทางไปยังเมือง Saldus, Liepāja และ Alsunga ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของพื้นที่นี้ และได้เข้าพบนายกเทศมนตรีเมือง Liepāja เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนได้เยี่ยมชมท่าเรือและเขตอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ Liepāja รับฟังบรรยายเกี่ยวกับแผนงานการเป็น European Capital of Culture ในปี ค.ศ 2027 คณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมอนุสาวรีย์ Sail of Hope ที่ตั้งขึ้นเพิ่อเป็นอนุสรณ์ให้คนลัตเวียที่อพยพลี้ภัยข้ามน้ำข้ามทะเลบอลติกไปเกาะก็อตแลนด์ สวีเดน ในห้วงสงครามโลกครั้งที่สอง

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน เอกอัครราชทูตได้เข้าพบนาย Nils Jansons, Director General of the Bilateral Relations Directorate เพื่อหารือข้อราชการที่กระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและหารือข้อราชการกับนางสาว Samija Serifa, Director of the Second Bilateral Relations Department ด้วย

          ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับลัตเวียมาเนิ่นนาน ปัจจุบันสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มมีเขตอาณาครอบคลุมถึงลัตเวีย