สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ร่วมกับแพทย์ไทยในสวีเดน จัดกิจกรรม “ซูม ซู้ม ซูม (zoom) ให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพในห้วงโควิด-19” ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาคนไทยเกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด โดยการพูดคุยและสังเกตอาการทางออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวหลายคน

สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ