ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ลิงค์เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน: https://web.ocsc.go.th/ForMyKing

ลิงค์แบนเนอร์ : https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/banner_phithiithwaaysatyptiyaan_2566.jpg