ข่าวด่วน ประกาศเพิ่มเติมเรื่องห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีประกาศก่อนหน้านี้เรื่อง ห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย) นั้น บัดนี้ สำนักงานดังกล่าวได้มีประกาศฉบับใหม่ขยายเวลาการห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยฯ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย)