สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ร่วมทำบุญบริจาคอาหารและสิ่งของ ให้แก่ผู้ยากไร้ที่ Stockholms Stadsmission เนื่องในวันปีใหม่ 2564

            ในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๖๔ วันนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และทีมประเทศไทย ได้ร่วมกันทำบุญด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัว บริจาคอาหารไทย ๕๐ กล่อง เมนูวันนี้ประกอบด้วยข้าวแกงกะหรี่ไก่ ข้าวฉู่ฉี่ปลาแซลมอน น้ำดื่ม ผลไม้ และสิ่งของอื่นๆ อาทิ แอลกอฮอล์ล้างมือ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ถุงมือ ถุงเท้า ให้คนยากไร้ที่ Stockholms Stadsmission ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานทูตทำเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีที่แล้ว ขอได้รับบุญร่วมกันทุกท่านค่ะ