คณะสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทำบุญพิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ และร่วมแสดงมุทิตาสักการะพระครูวิสุทธิวรกิจวิสัย (พงษ์ศักดิ์ โสวโร)

          เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ และนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา ได้รับมอบหมายจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานทำบุญพิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ และร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระครูวิสุทธิวรกิจวิสัย (พงษ์ศักดิ์ โสวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าโกเธนเบอร์ก

          ในพิธี มีพระสงฆ์ทั้งในสวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก และสหราชอาณาจักร เข้าร่วมกว่า 30 รูป รวมถึงพระครูพิเนตศาสนคุณ วัดป่าโคเปนเฮเกน (ประธานสงฆ์ยุโรป) และพระครูประกาศพุทธญาน เจ้าอาวาสวัดสันตินิวาส สตอกโฮล์ม และมีคนไทยทั้งในสวีเดน เดนมาร์ก และนอร์เวย์ ร่วมกันทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และทำอาหารออกโรงทาน

          ในโอกาสนี้ คณะสถานทูตมีโอกาสพบปะกับชุมชนไทยในสวีเดนและคนสวีเดนที่มาร่วมทำบุญ ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องคนไทยในเมืองโกเธนเบอร์กและเมืองใกล้เคียง จึงขออนุโมทนาและขอให้ได้รับบุญโดยถ้วนหน้ากันครับ