ครบรอบ 100 ปี ประเทศไทยประกาศรับรองสาธารณรัฐลัตเวียอย่างเป็นทางการ

           วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีที่ประเทศไทยประกาศรับรองสาธารณรัฐลัตเวีย อย่างเป็นทางการ เมื่อปี ๒๔๖๔ โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่รับรองการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐลัตเวีย (สถาปนารัฐเมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๖๑) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มมีเขตอาณาครอบคลุมถึงสาธารณรัฐลัตเวียด้วย ในโอกาสนี้ จึงขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวลัตเวียและรัฐบาลสาธารณรัฐลัตเวีย สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะร่วมฉลองครบรอบ ๓๐ ปีของ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี ๒๕๖๕ ด้วย