ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ ไทย-สวีเดน

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Smart Water & Smart City Management” จัดโดยการประปานครหลวง ร่วมกับ Business Sweden รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานและเอกชนของสวีเดนเข้าร่วม

          สวีเดนเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และเทคโนโลยีด้านพลังงานจากน้ำ ซึ่งประเทศไทยสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากสวีเดนได้