ความร่วมมือด้านป่าไม้ยั่งยืน และนวัตกรรมป่าไม้ ตอนที่ 1

          สถานทูตเอกอัคคราชทูตฯ พร้อมด้วย Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) และ Eco Innovation Foundation (EIF) ของสวีเดน จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานระบบโครงสร้างป่าไม้ยั่งยืน นวัตกรรมด้านป่าไม้ เมือง และความยั่งยืนของสวีเดน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างป่าไม้ของไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คณะวนศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ(บพข.) สภาสถาปนิก บริษัท SCG บริษัท MQDC และบริษัท TPS Furniture เข้าร่วม

          ในวันนี้ (28 ส.ค. 2566) เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้ต้อนรับคณะฯ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต และคุณ Aaron Kaplan และคุณ Klas Bengtsson ผู้บริหาร EIF ได้บรรยายภาพรวมพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ของสวีเดน ซึ่งรวมถึงการสร้างอาคารด้วยไม้ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่าไม้ของไทย ส่งเสริมการปลูกป่าอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์การลดปัญหาโลกร้อน

          ปัจจุบันประมาณร้อยละ 20 ของสิ่งปลูกสร้างใหม่ในพื้นที่เมืองหลวงของสวีเดนเป็นอาคารที่สร้างขึ้นจากไม้

          จากนั้นเอกอัครราชทูตได้นำคณะฯ ลงพื้นที่ Hammarby Sjöstad ซึ่งเป็นพื้นที่เมืองยั่งยืนของกรุงสตอกโฮล์ม พัฒนาตั้งแต่ช่วงปี 1990 โดยได้รับฟังการบรรบายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ ดร. Alexander Ståhle ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมือง เกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาเมือง และปิดท้ายกิจกรรมของวันแรกด้วยการเยี่ยมชมโครงการ Stockholm Wood City ในเขตเทศบาล Nacka กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างชุมชนด้วยไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีคุณ Håkan Hyllengren, Business development director, Atrium Ljungberg คุณ Katarina Wåhlin Alm – Director of urban development, Nacka municipality และคุณ Anders Börjesson, Head of business promotion, Nacka municipality เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการโครงการอาคารไม้ขนาดใหญ่ ที่ต้องมีการทดลอง เรียนรู้ และแก้ไขเป็นระยะ และการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเทศบาลเมือง