คำเตือนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังราชอาณาจักรสวีเดน

ในฤดูใบไม้ผลิ – ฤดูร้อนของทวีปยุโรประหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเที่ยวยังประเทศสวีเดนเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวไทยถูกล้วงกระเป๋า ถูกฉกชิงวิ่งราวสิ่งของมีค่าบ่อยครั้ง ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังกระเป๋า กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ เครื่องประดับ ทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นพิเศษเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะที่เป็นแหล่งชุมชน เช่น ที่สถานีหรือบนรถไฟใต้ดิน รถประจำทาง สถานีรถไฟ หรือแม้แต่ในโรงแรมที่พัก โดยเฉพาะช่วงรับประทานอาหารเช้า ไม่ควรวางกระเป๋าหรือทรัพย์สินส่วนตัวไว้ที่โต๊ะอาหาร หรือบนเก้าอี้ในลักษณะจองที่นั่งไว้ แม้จะมีคนนั่งเฝ้ากระเป๋าให้ก็ตาม

กลุ่มคนร้ายมีการลงมืออย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ วิธีการที่นิยมใช้ เช่น มีคนเข้ามาหาคนเฝ้ากระเป๋าเพื่อสอบถามเส้นทางหรือทำของหกใส่เพื่อหันเหความสนใจขณะที่เพื่อนมิจฉาชีพอีกคนหนึ่งจะเข้ามาฉกกระเป๋าไป

หากท่านถูกโจรกรรมทรัพย์สินหรือหนังสือเดินทางสูญหาย ขอให้โทรศัพท์แจ้งอายัดบัตรเครดิตก่อนแล้วไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่นใกล้จุดเกิดเหตุ โดยระบุทรัพย์สินและเอกสารสำคัญที่สูญหายทั้งหมด นำใบแจ้งความไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในโอกาสแรกเพื่อขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.) สำหรับใช้เดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งอยู่ที่

Floragatan 3,
114 31 Stockholm
โทรศัพท์ +46 8 588 04250,

+46 70 2344191 (กรณีฉุกเฉินนอกเวลาราชการ)

เอกสารที่ใช้ในการขอหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.) เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย

  1. 1.รูปสีขนาดใช้ทำบัตร I.D. หรือ Passport จำนวน 4 รูป สามารถถ่ายรูปได้ที่ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติที่มีตั้งทั่วไปตามสถานีรถไฟ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า หรือร้านถ่ายรูป
  2. 2.สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่ท่านติดตัวมาด้วย หรือพยายามจำเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่านไว้
  3. 3.สำหรับผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ขอให้ติดต่อผู้ปกครองเพื่อขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา และแจ้งให้บิดาและมารดาไปติดต่อที่เขต/อำเภอเพื่อทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางกลับประเทศไทย จากนั้นสแกนส่งมาทางอีเมลของผู้เยาว์ดังกล่าวเพื่อเตรียมไว้
  4. 4.ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจสวีเดน
  5. 5.ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางชั่วคราว 50 โครนาสวีเดน (เงินสด)

หมายเหตุ ก่อนการเดินทางควรสแกนเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน

วีซ่าที่ใช้ในการเดินทาง เก็บไว้ในอีเมลของตน หรือในหน่วยความจำเมมโมรีการ์ด เพื่อความสะดวกหากต้องการใช้เอกสารดังกล่าว