งานทอดกฐินสามัคคีที่วัดธรรมมังคลาราม เมือง Sundsvall

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เอกอัครราชทูตกาญจนา ภัทรโชคได้มอบหมายให้นางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวสุรดา โมนะตระกูล ที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดธรรมมังคลาราม เมืองซุนด์สวาลล์ โดยมีคุณกนกพร ชฎาวงศ์ เซอร์เดอร์ควิสท์ และครอบครัว และพนักงานร้าน Chaba Thai Massage และคุณบุญเลื่อน นูดลุนด์ และครอบครัว เป็นประธานเจ้าภาพกฐินสามัคคีในครั้งนี้ มีพระสงฆ์รวมทั้งหมด 7 รูป ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดธรรมมังคลาราม เจ้าอาวาสวัดพุทธโสธรอุปซอลา เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรส และเจ้าอาวาสวัดพุทธารามนอร์แทเลีย พระสงฆ์ 2 รูปจากวัดพุทธโสธร และอีก 1 รูปจากวัดพุทธภาวนา เวสเตอร์โรส เข้าร่วม

          ภายในงานมีการออกร้านสอยดาวการกุศล การจำหน่ายสลากการกุศลจับรางวัลสร้อยคอทองคำและการประมูลกระเป๋าสตรีของผู้ใจบุญ โดยรายได้จากกิจกรรมดังกล่าวคณะกรรมการจัดงานได้นำขึ้นถวายวัดทั้งหมด นอกจากนี้ มีการออกโรงทานและการแสดงรำไทยโดยน้องปลาทูจากเมืองเวสเตอร์โรสอีกด้วย นอกจากพี่น้องชุมชนไทยในเมืองซุนด์สวาลล์ และเวสเตอร์โรสแล้ว ยังมีพี่น้องคนไทยจากเมืองอื่นๆ ใกล้เคียงมาร่วมงานบุญกันอย่างคับคั่ง

          ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตติดภารกิจอื่น แต่ได้เดินทางมาที่วัดธรรมมังคลารามเพื่อกราบนมัสการพระอาจารย์บัณฑิต ญาณวีโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมังคลาราม และเพื่อสอบถามทุกข์สุขและให้กำลังใจคณะกรรมการวัดและผู้แทนชุมชนไทยที่ช่วยกันเตรียมงานในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคมและในการเก็บงานในช่วงเย็นของวันที่ 22 ตุลาคมด้วย

          สถานทูตขออนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพ ผู้เข้าร่วมงาน และกรรมการวัดธรรมมังคลารามทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน และขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลร่วมกันค่ะ