งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ของวัดพุทธโสธร อุปซอลา

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมดัวยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วมงานทอดผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2566 ของวัดพุทธโสธร อุปซอลา ซึ่งจัดขึ้นที่ Fyris Park เมืองอุปซอลา โดยมีพระมหาสถาพร สมาจาโร เจ้าอาวาส และพระสงฆ์จากวัดพุทธโสธร อุปซอลา วัดไทยนอร์แทเลีย และวัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรส เข้าร่วม โดยเอกอัครราชทูตได้ร่วมกับชุมชนชาวไทยในอุปซอลาและเมืองใกล้เคียงตักบาตร ถวายผ้ากฐิน ฟังพระธรรมเทศนา และชมการแสดงรำไทยที่สวยงามโดยชุมชนไทยจากอุปซอลาและเวสเตอร์โรส