งานทอดกฐินสามัคคีวัดไทยอุปซอลา

          เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เอกอัครราชทูตกาญจนา ภัทรโชคได้มอบหมายให้นางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวสุรดา โมนะตระกูล ที่ปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดไทยอุปซอลา ที่ Fyris Park เมืองอุปซอลา โดยมีคุณนัดดา (ดำ) วงศ์สุวรรณ์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์กฐิน โดยมีพระสงฆ์รวมทั้งหมด 6 รูป ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดสยามินทร์มังคลาราม เจ้าอาวาสวัดไทยอุปซอลา เจ้าอาวาสวัดธรรมมังคลาราม เจ้าอาวาสวัดไทนอร์แทเลีย และพระสงฆ์จากวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ประเทศเดนมาร์ก และวัดศรีอาราม จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม

          ภายในงานมีการออกร้านสอยดาวการกุศล การออกโรงทานโดยผู้ใจบุญ การแสดงทางวัฒนธรรมจากตัวแทนชุมชนไทยในอุปซอลาและเมืองใกล้เคียง นอกจากนี้ มีการเทศน์แหล่เป็นภาษาอีสานอย่างไพเราะของพระอาจารย์นิรันดร์ จรณธมฺโม จากวัดศรีอาราม จังหวัดขอนแก่นด้วย

          สถานทูตขออนุโมทนาบุญแก่คณะเจ้าภาพ ผู้เข้าร่วมงาน และกรรมการวัดทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน และขอให้ทุกท่านได้รับบุญกุศลร่วมกันค่ะ

ดูภาพเพิ่มเติก คลิก ที่นี่