งานพิธีถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันชาติ

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มจัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม ในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติในวันที่ 5  ธันวาคม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและคู่สมรส ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยและคู่สมรสเข้าร่วมพิธี