งานมอบรางวัล Stockholm World Peace International Conference 2023

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยที่ปรึกษาอถรรสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ กงสุล เข้าร่วมงานมอบรางวัล Stockholm World Peace International Conference 2023 จัดขึ้นในอาคาร Konserthuset ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสันติภาพนานาชาติระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2566 ในกรุงสตอกโฮล์มและกรุงเฮลซิงกิ

          โดยการประชุมดังกล่าวเน้นเรื่องการศึกษาเพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะสันติภาพ และการแลกเปลี่ยนระหว่างศาสนาเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและคุณค่าของมนุษยชาติในการค้ำจุนสันติภาพ

          ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวมีการมอบรางวัลสันติภาพให้กับบุคคลสำคัญที่มีผลงานด้านมนุษยชนและสันติภาพในหลายสาขาและหลายประเทศ เช่น สิทธิของเด็กและสตรี จากแอฟกานิสถาน การช่วยเหลือผู้ยากไร้ จากสหรัฐอเมริกา ด้านศาสนาจากฝรั่งเศส เป็นต้น โดยผู้จัดงานได้นิมนต์พระสงฆ์ไทยเข้าร่วมจากหลายประเทศเช่น เบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ด้วย