งานรำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหารและภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ได้เข้าร่วมงานรำลึกการเสด็จประพาสเมืองรากุนดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ครบรอบ ๑๒๔ ปี ณ อาคารพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศาลาไทย) ที่เมืองรากุนดา ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นงานที่เทศบาลเมืองรากุนดาจัดขึ้นในวันที่ ๑๙ กรกฎาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันที่เสด็จเมืองรากุนดา/บิสพ์โกเดน มีชาวไทยและชาวสวีเดนเข้าร่วมงานจากทั้ง เมืองรากุนดา/บิสพ์โกเดน ซุนด์สวาล เอิสเตอร์ซุนด์ เอิร์นเชิลสวิค โซเลฟติโอ อุปซอลา และสตอกโฮล์ม เป็นต้นนาย Mikael Westin นายกเทศบาลเมืองรากุนดา ได้กล่าวถึงความภูมิใจในการที่เมืองรากุนดาเป็นที่ตั้งของศาลาไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญหนึ่งของความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน และเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ยืนยาวระหว่างไทยและสวีเดน และพระเมตตาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชน พระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเลิกทาส และการให้โอกาสทางการศึกษาหลังเสร็จสิ้นพิธีการ เอกอัครราชทูตและคณะเดินทางไปยังวัดพุทธาราม เมืองรากุนดา และวัดปิยธรรมาราม เมืองรากุนดา เพื่อกราบนมัสการและสอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และการดำเนินงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา