งานวันสงกรานต์ที่วัดพุทธาราม แวร์มเดอ

          เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหาร น.อ. พุทธพงศ์ ผลชีวิน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ที่วัดพุทธาราม แวร์มเดอ โดยเอกอัครราชทูตได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนไทยที่อาศัยในเมืองแวร์มเดอและเมืองใกล้เคียง นำโดยพระวิเทศปุญฺญาภรณ์ ประกอบด้วยการสวดเจริญพุทธมนต์ การทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การแสดงรำอวยพร กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ รวมทั้งการออกร้านของชุมชนในงานสงกรานต์