งานวันสงกรานต์ที่วัดไทยอุปซอลา

          เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต เข้าร่วมงานวันสงกรานต์วัดไทยอุปซอลาจัดขึ้นที่ศูนย์ Fyris Park เมืองอุปซอลา

          โดยกิจกรรมประกอบด้วยการตักบาตร ทอดผ้าบังสุกุล สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในการนี้เอกอัครราชทูตกล่าวแสดงความยินดีที่ชุมชนไทยมาร่วมกันทำบุญพร้อมกัน รับพรอันเป็นสิริมงคลต่อชีวิต และรักษาประเพณีสงกรานต์ในต่างแดนซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่งดงามและได้เสนอให้อยู่ในรายการทะเบียนเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ โดย UNESCO จะพิจารณาในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้แล้วคือ โขน มโนราห์ และนวดไทย

          ในงานนี้ ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตได้ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรว่า มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้ง 1,911 คน และสถานเอกอัครราชทูตได้ทยอยรับซองบัตรเลือกตั้งกลับมาแล้วประมาณ 1,000 คน พร้อมให้คนไทยเมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้รีบลงคะแนนบนบัตรและส่งกลับมาให้สถานเอกอัครราชทูตภายในวันที่ 3 พ.ค นี้และสามารถมายื่นซองบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตได้ด้วย (เปิดทำการวันที่ 1 พ.ค) รวมถึงตอบข้อซักถามอื่นด้านการกงสุลในระหว่างงานอีกด้วย