งานเทศกาลไทยที่สวน Kungsträdgården

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกพุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงสตอกโฮล์ม ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยซึ่งจัดขึ้นโดยผู้ประกอบการร้านอาหาร Amazing Thai ที่สวน Kungsträdgården กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2566 โดยมีชาวไทย ชาวสวีเดน และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

          เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานโดยแสดงความยินดีที่ร้าน Amazing Thai ได้รวมพลังคนไทยให้มาร่วมกันแสดงพลังวัฒนธรรมไทย ซึ่งรวมถึงการรำไทย ดนตรีไทย มวยไทย และอาหารไทยในงานวันนี้ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นประเทศไทยขนาดย่อม โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดซุ้มให้บริการกงสุลในงาน เช่นเดียวกับพันธมิตรต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มไทยไวส์ และทนายไทยในสวีเดน เป็นต้น

          งานเทศกาลไทยที่ Kungsträdgården เป็นงานที่ได้รับความสนใจและจัดขึ้นที่กรุงสตอกโฮล์มเป็นประจำ โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 20 ร้าน และมีการแสดงหลากหลายรูปแบบรวมถึงวงดนตรีจากประเทศไทยด้วย

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ยินดีสนับสนุนและขอขอบคุณคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสวีเดนมา ณ ที่นี้