งานเทศกาลไทย ณ เมือง Luleå ประจำปี 2566

          เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทย ณ เมือง Luleå ซึ่งจัดโดยสมาคมไทยภาคเหนือของสวีเดนที่สวนสาธารณะของเมือง

          งานเทศกาลไทยในปีนี้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงรำไทยจากคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ การแสดงรำไทยจากตัวแทนสมาคมในเมือง Gällivare, Kiruna และ Kallix การแสดงศิลปหัตถกรรมต่างๆ การบรรเลงดนตรีไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และสินค้าไทยจากพี่น้องคนไทยมากมาย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุน

          นอกจากนี้เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ยังมีโอกาสได้พบหารือกับ Mrs.Carina Sameli นายกเทศมนตรีเมืองลูเลียว (Major of Luleå) และ Mr.Daniel Smirat (Chair of the Municipal Assembly of Luleå) โดยทั้งสองได้นำเอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ และเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมที่ทำการเทศบาลและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็งด้านอุตสหกรรมของเมืองลูเลียว การพัฒนาเมืองลูเลียวที่เน้นอุตสาหกรรมเหล็ก /เหมืองแร่ (แร่ธาตุหายาก) จึงต้องการดึงดูดทรัพยากรบุคคลถึง 5,000 ตำแหน่ง ภายในปี ค.ศ 2030 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการสร้างงานให้แก่ชาวสวีเดนและต่างชาติได้เป็นอย่างดี

          ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ได้เข้ากราบนมัสการพระครูสุทธิจิตตารักษ์ สุทฺธจิตฺโต พระภิกษุสงฆ์ประจำวันวัดพุทธาราม เมืองบูเด้น และเยี่ยมชมวัดฯ รวมถึงได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยและนักเรียนไทยและร้านอาหารของคนไทย เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคน

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอชื่นชมชุมชนไทยกลุ่มต่างๆ ในเมืองใกล้เคียงที่มีความสมัครสมานสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และร่วมกันจัดงานเทศกาลไทยครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ซึ่งสะท้อนความเป็นชุมชนไทยที่เข้มแข็งในสวีเดน และสถานเอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนชมรม/สมาคมไทยในเมืองต่างๆ จัดงานเทศกาลไทยเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดวัฒนธรรมไทยที่ดีงามในต่างแดนต่อไป

          ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น และมีความยินดีมากที่ได้เห็นบรรยากาศของมิตรภาพและความสุขของชุมชนไทยในเมืองลูเลียวและเมืองใกล้เคียงที่มารวมตัวกันครั้งนี้