งานเทศกาลไทย 2566 ณ เมือง Malmö

          เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานทูตได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทย 2566 ณ เมือง Malmö ซึ่งจัดโดยสมาคมวัฒนธรรมไทย มัลเมอที่ Malmö Folkets Park

          เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ร่วมเดินพาเหรดร่วมกับพี่น้องคนไทยและครอบครัวชาวสวีเดนที่แต่งกายสวยงามด้วยผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆ จากนั้น กล่าวต้อนรับและเปิดงานเทศกาลไทยฯ โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงรำไทยโดยแม่บ้านและเยาวชนของสมาคมไทย การแสดงโดยกลุ่มแม่บ้านจากเมือง Kristianstad และการแสดงรำไทยจากสมาคมรักษ์ไทยเดนมาร์ก รวมถึงการแสดงศิลปะมวยไทยโดยสมาคมมวยไทยในมัลเมอ ปิดท้ายงานด้วยวงดนตรีจาก M.I.T rockband จากสตอกโฮล์ม และเพลงเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 4 ภาค จากคุณโอโม่ นักร้องรับเชิญขวัญใจชาวมัลเมอ

          นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจากพี่น้องคนไทยมากมาย เพื่อจำหน่ายสินค้าไทย ผักผลไม้ไทย ขนมไทย อาหารไทย และเครื่องดื่มของไทย รวมถึงการนวดแผนไทย ซึ่งการจัดงานเทศกาลไทยในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมชมงานตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่อง

          ในการเดินทางไป Malmö ครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะหารือกับคณะโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน (ไทยไวส์) และสมาคมวัฒนธรรมไทยใน Malmö อีกวาระหนึ่ง เพื่อสานต่อกิจกรรมสนับสนุนคนไทยในสวีเดนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งๆ ขึ้น ทั้งยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจการการนวดไทยในสวีเดนที่มีคุณค่าและมาตรฐานให้สอดคล้องกับที่ยูเนสโกได้ประกาศให้นวดไทยเป็นมรดกทางวัฒธรรมของมวลมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้