งานเปิดตัว Thailand Nordic Countries Innocation Unit (TNIU) อย่างเป็นทางการ

          สถานทูตขอร่วมแสดงความยินดีกับ Thailand-Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) กับความสำเร็จในงานเปิดตัว TNIU อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา

          ภูมิภาคนอร์ดิก โดยเฉพาะสวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์ และฟินแลนด์ เป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลก ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การศึกษา คุณภาพชีวิต และความยั่งยืน ซึ่งสถานทูตไทยใน 4 ประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ เห็นถึงศักยภาพในด้านนี้ จึงร่วมกันจัดตั้ง TNIU เพื่อเป็นกลไกเฉพาะด้านส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคนอร์ดิก

          TNIU เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานทูต ตอบโจทย์ความต้องการของไทยในการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศในนอร์ดิกสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้ TNIU จะทำหน้าที่หลัก 3 ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ผ่านการจัดกิจกรรม webinar และการให้ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊กเพจและเว็บไซต์ของ TNIU ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคประชาสังคมในด้านนวัตกรรม

          ในงานเปิดตัว ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ลงนามล่วงหน้า) นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศ. ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์ รองอธิการบดี ด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี ได้ร่วมลงนามในเอกสารประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับ TNIU เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างไทยกับประเทศนอร์ดิกอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ หน่วยงานอื่น ๆ ของทั้งไทยและประเทศในนอร์ดิกที่สนใจจะเป็นพันธมิตรกับ TNIU สามารถแจ้งเจตจำนงที่จะทำงานร่วมกับ TNIU ได้ต่อไป

          TNIU ได้เปิดตัวเฟซบุ๊กเพจในเดือนเมษายน 2565 และเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างไทยและภูมิภาคนอร์ดิกอย่างต่อเนื่อง เช่น การช่วยเหลือภาคเอกชนไทยหาหุ้นส่วนในประเทศนอร์ดิก การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ และการจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การจัดสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ และการพัฒนาโครงสร้างเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของ TNIU ได้ที่ www.tniu.se หรือเฟซบุ๊กเพจของ TNIU

          สามารถดูงานเปิดตัว TNIU ย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/fpznsoSGuG/

          ดูภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่