งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยปี 2567

          เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยปี 2567 ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพ กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีนาย Peter Sandwall รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายสวีเดน งานดังกล่าวจัดโดยนาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ และมีผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สตอกโฮล์ม ผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมสวีเดน กองทัพอากาศสวีเดน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประเทศต่างๆ และผู้แทนภาคธุรกิจสวีเดน เช่น บริษัท Saab เข้าร่วม

          เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ได้กล่าวเปิดงานโดยย้ำความสำคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหาร ซึ่งรวมถึงประเด็นความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคงไซเบอร์ การค้ายาเสพติด และการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวีเดนที่มีมายาวนานกว่า 156 ปี โดยไทยมุ่งมั่นที่จะสานต่อความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านกับสวีเดนทั้งในด้านความมั่นคง การทหาร และด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในบริบทยุทธศาสตร์อาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก และยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปเพื่อความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิก

          ในงานดังกล่าวยังมีการจัดเลี้ยงอาหารและขนมไทยจากทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ การแสดงรำอวยพร และการแสดงตีขิมด้วย