งาน Charity Mini Loppis

          ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดงาน Charity Mini Loppis ที่สถานทูต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยจำหน่ายสินค้ามือสองให้แก่ผู้สนใจ นั้น

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้โอนเงินบริจาคจำนวน 10,817 สวีดิชโครนให้แก่องค์กร Stockholm Stadsmission เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้แล้ว ขอได้รับบุญโดยถ้วนหน้ากัน