ชาวไทยในสวีเดนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชาวไทยในสวีเดนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตามที่ได้เกิดเหตุน้ำท่วมหนักในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อช่วงเดือน ก.ค. ๒๕๖๑ ส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างมากและประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในสวีเดนที่ได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวผ่านช่องทางบัญชีของสถานเอกอัครราชทูตฯ และกล่องรับบริจาคที่ฝ่ายกงสุล ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยได้รับเงินบริจาคยอดรวมจำนวน ๓,๔๓๘ โครนาสวีเดนและ ๑๐๐ บาท (= ๒๘ โครนาสวีเดน) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้โอนยอดเงินบริจาคผ่านทางบัญชีสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี “สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” เลขที่ ๐๔๕–๓-๐๔๖๓๗–๐ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป

 

***************