ทีมสถานเอกอัครราชทูตไทย เข้าร่วมงานตลาดนัดวัฒนธรรมไทย เมือง Norrtälje

          เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมงานตลาดนัด วัฒนธรรมไทย (Thailändska Kulturmarknaden) ณ Societetsparken เมือง Norrtälje ซึ่งจัดโดยคุณอุมาวดี ประดิษฐเดช ตัวแทนชุมชนไทยในเมืองดังกล่าว

          ผู้จัดงานได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูปจากวัดพุทธโสธร อุปซอลา และวัดไทนอร์แทเลีย เข้าร่วม โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การทำบุญตักบาตรและการถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ การประกอบพิธีบวงสรวงเทพเทวดาปู่พญานาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การฟ้อนรำ การแสดงดนตรีไทย การแสดงมวยไทย และการแสดงเพลงไทยและเพลงสากล เป็นต้น รวมทั้งการออกซุ้มอาหารไทย เครื่องดื่ม และสินค้าไทยหลากหลายรายการ

          ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยร่วมกับพี่น้องคนไทยที่มาร่วมงาน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์งานด้านกงสุล เพื่อให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานกงสุลทั้งในด้านการทำบัตรประชาชน การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ วีซ่า และงานด้านนิติกรณ์ด้วย

          สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออนุโมทนาบุญและขอบคุณคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในเมือง Norrtälje มา ณ ที่นี้

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่