นักเรียนไทยได้เข้ารอบสุดท้ายชิงรางวัล Stockholm Junior Water Prize 2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพรสุนันท์ จันทร์พานิช และนางสาวพิมพ์ฟ้า คำกาหลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่ได้เข้ารอบสุดท้ายชิงรางวัล Stockholm Junior Water Prize 2018 ทีมนักเรียนไทยได้รับคัดเลือกจากผลงานชุดทดสอบโลหะหนักด้วยอนุภาคนาโนแม่เหล็ก พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Berns กรุงสตอกโฮล์ม ผู้ชนะในปีนี้ ได้แก่ ทีมนักเรียนจากสิงคโปร์ โดยมีประทศเข้ารอบสุดท้าย 32 ประเทศ