นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สถานเอกอัครราชทูต เอกอัครราชทูตฯ และ น.ส.บาจรีย์ พึ่งพักตร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้บรรยายสรุปให้กับคณะเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมของสวีเดน พัฒนาการในสวีเดน และความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตยังได้เชิญตัวแทนนักศึกษาไทย 4 คนที่กำลังศึกษาอยู่ใน Karolinska Institute และ KTH มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสวีเดนที่น่าสนใจด้วย