น.ส.บาจรีย์ พึ่งพักตร์ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 น.ส.บาจรีย์ พึ่งพักตร์ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม คณะดังกล่าวเดินทางเยือนสวีเดนเพื่อศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาอัตราค่าบริการในการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟน.